Ferfilm 2019 soon!

Dear FERFILM Festival lovers,

due to some changes of calendar activities from Department of Culture, Youth ans Sports in Ferizaj Municipality, also we changed the time of festival held. So, Ferfilm Festival will not be in September anymore.

Ferfilm Festival, 7 Edition will be held during 02 – 06 April 2019.

 

Dashamirë të Ferfilm Festival-it

për shkak të disa ndryshimeve në kalendarin e aktiviteteve në Drejtorinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Ferizaj, edhe Ferfilm ka ndryshuar kohën e mbajtjes duke lëvizur nga muaji shtator në muajin prill.

Ferfilm, edicioni i 7-të, do të mbahet gjatë kohës 02- 06 Prill 2019.

 

Ferfilm Poster 2018 6th Edition
Ferfilm 2019- poster