Ferfilm 6th Edition 02-06 Sept. 2018

Këtë vite do të jetë një vite i madhe për ferfilm, në edicionin e 6 të festivalit të filmit në Ferizaj do të mbretëroje një atmosferë edhe me e madhe së sa viteve të kaluara. Provoja dhe angazhimi jone tani me është i pahëshëm.

International Film Festival