14195419_961501903960211_170932653005015036_o
Winners 2023

International Film Festival – FERFILM was thought for some years but established in 2013. FERFILM was formed by a group of artists from Ferizaj and beyond. This moment was considered as an initiative to promote universal cultures and values of the world through film as a multidimensional and attractive method. Thinking of tourism’s potential that has Ferizaj, besides cinematographic events, our festival will organize visits and other events that show the cultural diversity in Kosovo.

Rreth nesh

Festivali ndërkombëtar i Filmit – FERFILM u mendua për disa vite për tu themeluar në vitin 2013. FERFILM u formua nga një grup artistësh nga Ferizaj e më gjërë. Ky moment u konsiderua si iniciativë për promovim të kulturave dhe vlerave të universale botërore për mes filmit si një metodë shumëdimensionale dhe atraktive. Duke menduar në mundësitë turistike që ka Ferizaj, krahas ngjarjeve kinematografike, festivali ynë do të organizoj vizita dhe evenimente të tjera që tregojnë diversitetin e lartë kulturor në Kosovë.

ferfilm-logo-crop2

APPLY NOW

LOCATION


 

CONTACT US

Spend five inspiring days in the heart of Ferizaj city